Hemorragisk stroker

Det finns två typer av stroker, hemorragisk och ischemisk. Hemorragisk stroke är mindre vanlig än ischemisk, då endast 15 procent av alla strokefall är hemorragiska. Däremot är stroker av hemorragisk typ farliga, och står för omkring 40 procent av alla strokedödsfall. En hemorragisk stroke beror antingen på en hjärnaneurysm som har brustit eller ett försvagat blodkärl som har börjat läcka. Blod flödar in i eller runt hjärnan och skapar svullnad och tryck, vilket skadar celler och vävnader i hjärnan.

Två typer av hemorragisk stroker

Det finns två typer av hemorragisk stroker, dessa är intracerebralt hematom och subaraknoidalblödning.

  • Intracerebralt hematom

Den vanligaste formen av hemorragisk stroke som uppstår när ett blodkärl inne i hjärnan brister och läcker blod in i omgivande hjärnvävnaden (intracerebral blödning). Blödningen medför att hjärnceller dör, och den drabbade delen av hjärnan upphör att fungera korrekt. Högt blodtryck och åldrande blodkärl är de vanligastestroker orsakerna till denna typ av stroke.

Intracerebral hemorragisk stroker kan också orsakas av en arteriovenös missbildning (AVM). AVM är en genetisk sjukdom, då onormala förbindelser mellan artärer och vener uppstår, som oftast sker i hjärnan eller ryggraden. Om AVM uppstår i hjärnan kan kärl gå sönder och blöda. Orsaken till AVM är oklar men när diagnosen är ställd kan AVM behandlas framgångsrikt.

  • Subaraknoidalblödning

Denna typ av stroke innebär blödning i området mellan hjärnan och den vävnad som täcker hjärnan, känd som subaraknoidalrummet. Denna typ av stroke orsakas oftast av en aneurysm. Andra möjliga orsaker till subaraknoidalblödning är:

AVM

blödningsrubbningar

trauma mot huvudet

blodförtunnande medel

Subaraknoidalblödningar som är orsakade av skada mot huvudet, fysisk trauma, är vanligast bland äldre personer, som har ramlat och slagit i huvudet. Bland unga är den vanligaste orsaken till skaderelaterade subaraknoidalblödningar motorfordonsolyckor.

Hur väl en patient med subarachnoidalblödning återhämtar sig beror på flera olika faktorer, såsom plats och omfattningen av blödningen och eventuella komplikationer. Om den drabbade är äldre, eller uppvisar mer allvarliga symptom redan från början är prognosen sämre. Fullständig återhämtning kan ske efter behandling, men döden kan inträffa i vissa fall trots aggressiv behandling.