stroke Archive

Den drabbade och vården

Effektiv rehabilitering av en patient kräver flera ingripanden och inblandning av en bred skara vårdpersonal, som sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster med flera. Det huvudsakliga

Anhörig till en strokedrabbad person

Om stroken är kraftig kan livet förändras radikalt för en person, på bara några timmar, även för personer i den drabbades närhet. Anhöriggrupper kan