KASAM – Hälsa är mer än en frisk kropp

reabilitatsiya-posle-insulta--460x306

Vad är hälsa och KASAM? För människor som har drabbats av en allvarlig sjukdom ställs frågan på sin spets. Människor behöver något annat än en frisk kropp för att må bra, och detta gäller även de som har drabbats av stroke.

Teorin om KASAM konstruerades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, på sjuttio- och åttiotalet, och har påverkat sjukvården på oanade sätt sedan dess. Teorin fokuserar på faktorer som stödjer människors hälsa och välbefinnande, snarare än på faktorer som orsakar sjukdom.

Antonovsky undersökte och jämförde kvinnorna som har överlevt koncentrationslägren under förintelsen, med en kontrollgruppen av kvinnor som har levt vanliga liv. Han upptäckte att många av de överlevande kvinnorna inte hade fått en försämrad känslomässig hälsa trots den oerhörda stress och tragik som de hade genomgått, även om många har drabbats. Hur kunde detta komma sig? Vad gjorde dessa kvinnor så starka? Varför klarar vissa kvinnor att hantera stress och lidande bättre än andra?

Antonovsky forskade på ämnet och kunde efterhand identifiera tre huvudfaktorer, i form av viktiga bitar i livet som behövs för att man ska uppleva ett gott liv, och kunna hantera stress och motgångar.

KASAM och känslan

  • Begriplighet: En tro på att saker händer på ett ordnat och förutsägbart sätt och en känsla av att man kan förstå händelser i sitt liv, och rimligen förutse framtida händelser.KASAM
  • Hanterbarhet: En tro på att man har kompetens eller förmåga, stöd, hjälp eller de resurser som krävs för att ta hand om saker, och att det är hanterbart och inom din kontroll.
  • Meningsfullhet: En tro på att saker och ting i livet är intressanta och att det finns åtminstone en källa till tillfredsställelse eller syfte, så att livet blir värt att leva och att det finns goda skäl eller anledning till att bry sig om vad som händer.

Har man detta känner man en hög “Känsla av Sammanhang”, KASAM, och kan därmed ha hälsa, trots att man är drabbad av en sjukdom som exempelvis stroke. Detta kan vara en trösterik tanke, då livet snabbt kan förändras, och hälsan försämras.