Ischemisk stroke

Det finns två typer av stroke, nämligen ischemisk och hemorragisk. En ischemisk stroke, även kallad hjärninfarkt, inträffar när ett blodkärl som transporterar blod till hjärnan blir blockerat av en blodpropp. Detta medför att blodet inte kan nå hjärnan. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för denna typ av stroke. Ischemisk stroke står för cirka 85% av alla strokefall.

En ischemisk stroke kan ske på två sätt

Antiengen sker det genom en embolisk stroke eller som en trombonist strIschemiskoke. Skillnaderna mellan dessa beskrivs nedan.

  • Embolisk stroke

En embolisk stroke uppstår när en blodpropp eller ett plackfragment har formats någonstans i kroppen (vanligen i hjärtat) och sedan släpper. Denna lilla klump, som kallas emboli, eller embolus om det är ensamt, transporteras med blodet till hjärnan. Väl i hjärnan färdas emboluset tills det kommer till ett blodkärl som är så litet att emboluset fastnar, och blockerar blodets passage. Blodet koaguleras snabbt vid blockaget i blodkärlet, snart passerar inget blod alls och stroken är ett faktum. Omkring 15% av alla emboliska slaganfall inträffar hos personer med förmaksflimmer.

  • Trombotisk stroke

En trombotisk stroke orsakas av en blodpropp som bildas på plats inuti en av de artärer som försörjer hjärnan med blod. Denna typ av stroke ses vanligen oftare hos personer med höga kolesterolvärden och åderförkalkning. Det medicinska ordet för en propp som bildas på ett blodkärl är trombos.

Två typer av blodproppar kan orsaka trombotisk stroke, nämligen tromboser i större blodkärl och sjukdom i små kärl.

  • Vanlig blodkärlstrombos

Den vanligaste formen av trombotisk stroke sker i hjärnans större artärer. I de flesta fall orsakas dessa av långvarig ateroskleros i kombination med snabb blodproppsbildning. Högt kolesterol är en gemensam riskfaktor för denna typ av stroke.

  • Lakunär infarkt

En annan form av trombotisk stroke inträffar när blodflödet blockeras i en mycket liten artär, ofta centralt i hjärnan. Lite är känt om orsakerna till denna typ av stroke, men det är nära kopplat till högt blodtryck.

I det akuta skedet behöver man som lekman inte på något sätt försöka identifiera vilken sorts stroke som det gäller. Alla strokesymtom bör tas på allvar och akutvård bör sökas omedelbart.