Den drabbade och vården

reabilitatsiya-posle-insul-ta

Effektiv rehabilitering av en patient kräver flera ingripanden och inblandning av en bred skara vårdpersonal, som sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster med flera. Det huvudsakliga målet för hjärtrehabilitering på sjukhus är att förmå patienten att delta i sitt terapeutiska behandlingsschema till den grad att de kan återgå till ett så gott som normalt liv. Strokerehabiliteringsprogram omfattar vanligtvis motion, hälsoundervisning och rådgivning. Resultaten visar att patienter som genomgår sin behandling har betydligt bättre chanser för effektivare rehabilitering och även för färre nya strokeanfall.

Ett viktigt samarbete för dom drabbade

Om man skulle upptäckta eller om det redan finns en diagnos som innebär psykisk ohälsa bör denna övervakas, samtidigt som behandling för denna borde ingå i rehabiliteringen. Patienterna med psykisk ohälsa upplever ofta betydligt högre nivåer av ångest eller depression efter en stroke än innan. Detta kan pågå under en lång tid och påverkar givetvis resultatet av rehabiliteringen. Det händer tyvärr att vårdpersonal inte förstår att det handlar om psykisk ohälsa hos patienter med hjärtsjukdom, eftersom de uppfattar den som en normal reaktion på den stressande händelse som en akut hjärtinfarkt är. Symptomen kan vara synliga, men fel diagnos ställs eftersom man bara ser de fysiska problem, och inte människan med sitt psyke bakom.

Patientutbildningsdelen i rehabilitering bör anpassas individuellt efter patienternas behov och personliga övertygelser, färdigheter och attityder. Patienter med olika utbildnindrabbadegsnivå eller socioekonomisk bakgrund kan ha samma hjärtfel, men behöver delges information på olika sätt. Varje person som drabbas av stroke är en individ, och bör bemötas som en individ.

Personcentrerad vård är i ropet i Sverige idag, och detta innebär att varje patient ska ses som en individ, och inte som bara ett medicinskt fall att lösa. Det är viktigt att se personen bakom sjukdomen, och inte bara sjukdomen. Detta gäller givetvis också anhöriga. Din strokedrabbade närstående är som exempel inte plötsligt bara ett strokefall. Samma sak gäller även den drabbade. Det är viktigt att komma ihåg att sjukdom inte är ens identitet, och att människovärde inte är påverkat av fysisk form.