Vad är en attack i hjärnan?

En stroke, eller ett slaganfall, är en attack i hjärnan. Det som händer i kroppen är att blodflödet till ett område av hjärnan blir avskuret på grund av en blödning eller en blodpropp. När detta händer drabbas hjärnceller av syrebrist och börjar så småningom att dö. När hjärnceller dör på grund av syrebrist är det de förmågor som kontrolleras av just det drabbade området av hjärnan som påverkas. Ofta är det minne och muskelkontroll som går förlorat.

Hur en person påverkas av stroken beror alltså på var i hjärnan som syrebristen uppstår, och hur mycket hjärnan skadas. Till exempel kan någon som har haft en liten stroke uppleva smärre problem såsom tillfällig svaghet i en arm eller ett ben. Människor som har en större stroke kan bli permanent förlamade på ena sidan av kroppen, eller förlora sin förmåga att tala. Vissa människor kan återhämta sig helt från sin stroke, men mer än två tredjedelar av överlevande kommer att ha någon typ av funktionshinder.

Vad är en TIA attack?

I folkmun talas det iblaattacknd om en TIA. TIA står för “transitorisk ischemisk attack”, och innebär att blodflödet till en del av hjärnan stoppas under en kort tidsperiod. Symtomen kan efterlikna strokesymtom, t.ex. att en arm blir förlamad eller att den drabbade personen får svårt att prata, men går över på några minuter. Dessa symptom uppträder snabbt och varar i mindre än 24 timmar innan de försvinner.

Medan TIA i allmänhet inte orsakar permanenta hjärnskador bör man se dem som ett allvarligt varningstecken om att en stroke kan inträffa i framtiden. En misstänkt TIA bör aldrig ignoreras och man bör söka sig till en akutmottagning omedelbart. På akutmottagningen blir man undersökt av läkare, och man får proppförebyggande läkemedel för att försöka undvika att en större stroke ska inträffa senare. Fem procent av de som drabbas av en TIA får en stroke inom ett dygn och tio till tjugo procent drabbas inom tre månader.