Stroke och anställning

Frågan om huruvida man kommer att kunna återgå till sin anställning, och vad man ska göra om man kan inte kommer att kunna är en av de mest bekymmersamma frågorna för många strokedrabbade personer.

anstallning

Anställning efter stroke

  • Kommer jag att kunna komma tillbaka till arbetet?

Med rätt vård, stöd, råd och hård träning återvänder många människor till sitt tidigare jobb. Om det är möjligt att återgå till arbetet, och hur lång tid det tar beror på effekterna av din stroke, vilken typ av arbete som det gäller och vilket stöd din arbetsgivare kan ge dig. Det är inte säkert att man kan ha exakt samma roll som man hade innan sin stroke, men det kan finnas andra alternativ på samma arbetsplats.

Din arbetsgivare har ett juridiskt ansvar att göra allt vad de kan för att se till att din stroke inte ska hindra dig från att fortsätta med ditt jobb, och du har samma rättigheter som du hade innan. Vad detta innebär i praktiken beror givetvis på vilken arbetsgivare som du har, branschen och arbetsplatsens storlek. Kanske kan arbetsgivaren justera din tidigare roll, eller erbjuda dig en annan som är mer lämplig.

De flesta arbetsgivare är angelägna om att göra allt vad de kan för sina anställda, men det är troligt att de kommer att behöva lite råd. Att sätta din arbetsgivare i kontakt med din arbetsterapeut är en bra utgångspunkt, eftersom han eller hon kommer att kunna ge dem information om stroke, hur det har påverkat dig i synnerhet, och berätta om andra informationskällor och stöd om de behöver det.

  • När kan jag komma tillbaka?

Även om man kan vara angelägen om att komma tillbaka till arbetet är det viktigt att vara medveten om eventuella varaktiga effekter. Många människor har problem med trötthet efter sin stroke, då man kan bli trött snabbare än tidigare. Det kan hända att du kan klara av den fysiska aspekten av arbetet, men att din koncentrationsförmåga har minskat, något som man kanske inte märker förrän man börjar arbeta igen. Det är därför många människor som väljer att återvända till deltidsarbete och gradvis öka timmarna.