Anhörig till en strokedrabbad person

kovarnyy-insult

Om stroken är kraftig kan livet förändras radikalt för en person, på bara några timmar, även för personer i den drabbades närhet. Anhöriggrupper kan vara ett stort stöd, där man kan finna råd och tröst från personer som har genomgått liknande förändringar i livet.

En stroke drabbar sällan bara en person

Under de första månaderna efter en stroke måste anhöriga snabbt lära sig att ta hand om strokeöverlevande i deras hempersonmiljö. Det finns vetenskapliga studier som har rört de behov och problem som strokevårdgivare möter under den första perioden efter att deras anhöriga fått en stroke. Andra studier rapporterar om strategier som har använts av vårdgivare för att hjälpa deras drabbade med olika behov och önskemål, men också för att förstå och hantera sin egen tillvaro. Resultaten av dessa studier visade fem stora kategorier av behov och intressen som de anhöriga har identifierat:

  • Information – Anhöriga till strokedrabbade vill ha riktig och tillräcklig information för att känna att de vet vad som har hänt och vad de ska göra.
  • Känslor och beteenden – De vill få hjälp med att hantera sina egna känslor, och hur de ska tackla det förändrade livet för både dem själva och sin dabbade anhörig.
  • Fysisk vård – Anhöriga vill få tillräcklig kunskap för att kunna utföra god fysisk vård av sina anhöriga.
  • Instrumental vård – Anhöriga som sköter strokedrabbade personer vill få svar på frågor
  • Personliga svar om omvårdnad – Anhöriga vill ha svar på deras specifika frågor. Oavsett hur mycket information som man får finns det alltid något som man undrar över. Anhöriga vill ha svar på sina frågor.

Vården i Sveriges landsting och regioner är jämförelsevis mycket duktiga på att värna om anhöriga, men det finns givetvis alltid utrymme för förbättring. Baserat på dessa ovan nämnda punkter kan man alltid önska att en checklista skapas, som vårdgivare kan följa och att strokevården i Sverige blir ännu bättre på att behandla de anhöriga till drabbade patienter.